Rajapintoja toteutetaan nykyisin julkishallinnon järjestelmissä teknisesti moninaisin tavoin. Tämä hankaloittaa järjestelmien yhteentoimivuutta ja tiedon käyttämistä eri järjestelmissä.