Valtiovarainministeriö on polkaissut käyntiin digitalisaation edistämisohjelman, jota esiteltiin tarkemmin tällä viikolla pidetyssä avajaistilaisuudessa.

Ohjelma liittyy Antti Rinteen hallituksen tavoitteeseen nostaa julkisen sektorin digitalisaatiokyvykkyyttä ja kehittää sekä julkisen että yksityisen sektorin yhteistyötä.

Digitalisaation edistämisohjelma ajoittuu vuosille 2019–2023. Se tulee saamaan rahoituksensa hallituksen yhteensä 46 miljoonan euron digitalisaation edistämisen kokonaisuudesta.

”Tarkempia päätöksiä tämän rahoituspotin kohdentamisesta ei ole vielä tehty valtiovarainministeriössä. Digiohjelman rinnalla on myös muita hankkeita jakamassa tätä rahoitusta”, neuvotteleva virkamies Marjukka Saarijärvi valtiovarainministeriöstä kertoo.

Aiemmin on kerrottu, että yhteensä 46 miljoonan euron potilla tullaan muun muassa edistämään digitalisaatiota ja digitukea. Lisäksi rahoitusta kohdennetaan tekoälyn edistämiseen, tiedon avaamiseen sekä kyberturvallisuuden parantamiseen.

Digitalisaation edistämisen ohjelma tähtää siihen, että julkiset palvelut ovat kansalaisten ja yritysten saatavilla digitaalisesti vuoteen 2023 mennessä. Tavoitteena on myös se, että elinkeinotoimintaa harjoittavat kuten yritykset asioivat jatkossa viranomaispalveluissa ainoastaan digitaalisessa palvelukanavassa.

Osana ohjelmaa huolehditaan myös siitä, että digituen toimintamalli kattaa koko Suomen ja digitukea kehitetään edelleen palvelemaan myös elinkeinotoimintaa harjoittavia.

Valtiovarainministeriöllä on päävastuu ohjelman toteutumisesta, mutta se toivottaa kaikki asiasta innostuneet tahot mukaan ohjelman suunnitteluun ja toteutukseen.

Ministeriö valmistelee ohjelmaa syksyn 2019 ajan. Toteutus käynnistyy vuoden 2020 alusta.

Digitalisaation edistämisohjelman nimi tuo mieleen vuosina 2009–2015 toteutetun sähköisen asioinnin ja demokratian Sade-ohjelman. Sen rahoituskehys oli 70 miljoonaa euroa. Ohjelmasta valmistui 42 palvelua.

Tekoälyohjelman kehitys jatkuu

Valtiovarainministeriön Saarijärven mukaan digitalisaation edistämisohjelman puitteissa ei ole kuitenkaan tarkoitus toteuttaa digipalveluita. Kyseessä ei ole samalla tavalla luonteeltaan palvelukehityshanke kuten Sade-ohjelma aikanaan oli.

”Joten ei tarvita erityistä palvelujen valintaprosessia. Eri viranomaiset kehittävät asiakkaidensa tarvitsemat palvelut. Digiohjelman roolina on varmistaa sitä, että nämä palvelut ovat digipalvelulain vaatimusten mukaisesti laadukkaita ja saavutettavia ja niiden käyttöön on saatavilla digitukea”, Saarijärvi sanoo.

Valtiovarainministeriössä valmistellaan digitalisaation edistämiseksi myös muita toimenpiteitä, joita ovat esimerkiksi digitaalisen identiteetin kehittäminen.

Kaikille kansalaisille on tarkoitus turvata tasapuoliset mahdollisuudet digitaalisiin palveluihin. Tavoitteena on ministeriön mukaan helpottaa erilaisten henkilöryhmien sähköisen identiteetin luomista, tunnistusvälineen hankkimista sekä digitaalista asiointia.

Lisäksi ministeriössä jatketaan tekoälyohjelma AuroraAI:n kehittämistä. AuroraAI:ssa luodaan toimintamalli, joka saattaa palveluiden tarvitsijat sekä niiden tarjoajat tekoälyn avulla yhteen.

Tekoälyä hyödynnetään toimintamallissa erityisesti siihen, että palvelut ovat kansalaisten hyödynnettävissä, kun niitä aidosti tarvitaan.