Koulutuksen tavoitteena on opettaa yritysjohto ymmärtämään organisaation nykyinen kyberturvavalmius ja kuinka kyberuhkat minimoidaan tulevaisuudessa.

Osana koulutusohjelmaa jokainen osallistuja tekee kyberriskianalyysin ja laatii yritykselle kyberstrategian. Koulutuksen aikana parannetaan henkilön muita esimiestaitoja sekä luodaan edellytykset kyberjohtamisen kehittämiselle. Samalla opiskelija suorittaa Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon.

Lokakuussa käynnistyvän koulutuksen toteuttavat Management Institute of Finland MIF ja Cyberwatch Finland. Koulutus kestää noin vuoden ja kaksi kuukautta.

”Olemme koulutuksen toteuttaja, Cyberwatch on kouluttajan roolissa. Koulutukseen haetaan MIF:n sivujen kautta. Lisätietoja haluava voi olla yhteydessä meillä Harri Usmiin”, kertoo MIF:n Sirpa Tulimaa.

Kuluttavat tahot ovat jo aiemmin järjestäneet yhdessä asiantuntijoiden kyberturvakoulutusta Pohjois-Suomessa. Huhtikuussa 2021 valmistuivat Suomen ensimmäiset Cyber Master -tutkinnon suorittaneet asiantuntijat.

Viime talvena toteutetun koulutuksen järjestivät ja rahoittivat Ammattiopisto Lappia ja Lapin koulutuskeskus REDU. Osallistujat kehittivät kyberturvallisuuteen liittyviä toimintoja organisaatioissaan ja suorittivat samalla Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon.

Hanke käynnistyi tammikuussa 2020 elinkeinoelämän selvityksestä, miten kyberuhat koskettavat jokaista ja kuinka haavoittuvia yritykset ja organisaatiot ovat globaalissa kyberympäristössä. Koulutuksen aikana opiskelijat oppivat kybertuvallisuuden strategiset perusperiaatteet ja uusia toimintatapoja omien projektien toteuttamiseen kyberturvallisesti.