Hus kertoo kesän aikana selvittäneensä kolmea tietoturvaloukkausta. Omavalvonnassa on tullut esiin tapauksissa, joissa Husissa työskennelleet henkilöt ovat luvattomasti katselleet hoidossa olleiden henkilöiden tietoja.