Suomi ja Singapore ovat sopineet 6g-teknologiayhteistyöstä. Oulun yliopiston koordinoima 6g-teknologian tutkimus- ja kehitysohjelma 6g Flagship