Euroopan komissio ehdottaa, että roaming- eli verkkovierailusääntelyä jatkettaisiin kesään 2032 saakka. Komission asetusehdotuksessa esitetään enimmäistukkuhintoja alennettavaksi ensin vuonna 2022 ja uudestaan vuonna 2025. Valtioneuvosto on antanut ehdotuksesta kirjelmän eduskunnalle.

EU:n vuonna 2017 toteuttama uudistus teki mobiilidatan käytöstä kotimaan ulkopuolella pääsääntöisesti samanhintaista kuin kotimaassa – tai ainakin huomattavasti edullisempaa kuin aikaisemmin. Teleyritysten toisiltaan perimien tukkumaksujen enimmäistasosta on päätetty kesään 2022 asti. Komission ehdotuksen mukaan roaming-sääntely jatkuisi nykymallin kaltaisena myös jatkossa.

Valtioneuvosto kertoo kannattavansa vahvasti tukkuhintojen sääntelyn jatkamista. Valtioneuvosto kantaa huolta siitä, että liian korkea tukkuhintojen enimmäistaso voisi johtaa liittymähintojen nousupaineisiin kotimaassa.

Komission ehdotus sisältää uusia säännöksiä liittyen muun muassa palveluiden laatuun, lisämaksullisiin palveluihin ja hätäpalveluiden käyttöön.