Huoltovarmuuskeskus kertoo käynnistävänsä laajan ohjelmakokonaisuuden, jonka tarkoituksena on kehittää yhteiskunnan sietokykyä kyberhäiriöitä vastaan. Digitaalinen turvallisuus 2030 -ohjelma on osa Suomen kansallisen kyberturvallisuusstrategian toteutusta.

Ohjelmasta rahoitetaan vuoteen 2026 mennessä yhteiskunnan digitaalista turvallisuutta parantavia projekteja yhteensä noin 130 miljoonalla eurolla.

”Digitaalisesti verkottuneessa yhteiskunnassa kyberhäiriöt muodostavat merkittävän uhkatekijän yritysten ja pahimmillaan koko yhteiskunnan toiminnalle, kuten monissa viime aikoina julkisuudessakin käsitellyissä kyberhyökkäystapauksissa on käynyt ilmi. Varautumisessa ja jatkuvuudenhallinnassa on siirryttävä yksittäisistä järjestelmistä kokonaisten toimintoketjujen ja prosessien suojaamiseen, ja siihen tarvitaan yhteistyötä”, Huoltovarmuuskeskuksen infrastruktuuriosaston johtaja Sauli Savisalo sanoo tiedotteessa.

Digitaalinen turvallisuus 2030 -ohjelman painopisteet ovat kyberhäiriöihin varautuminen, toimintakyky häiriöiden sattuessa, yhteistyö yhteiskunnan ja yritysmaailman eri toimijoiden välillä sekä tulevaisuuden ilmiöiden ennakointi. Visiona on yhteiskunta, jonka kriittiset toiminnot kestävät kyberhäiriöt.

Ohjelman puitteissa toteutetaan konkreettisia projekteja. Niiden painopistealueet ovat:

  • kriittisen digitaalisen infrastruktuurin ja palvelujen riippuvuuksien ymmärtäminen ja turvaaminen sekä yhteistoimintamallien harjoittelu
  • havainnointi- ja analysointikyvykkyyden parantaminen sekä tiedonvaihto ja jaetun tilannekuvan ylläpitäminen
  • yhteistyö sekä kansallisesti että kansainvälisesti
  • digitaalisen maailman nousevien ilmiöiden tutkimus – huoltovarmuuteen vaikuttavia kehityskulkuja ennakoidaan ja tutkitaan yhteistyössä yritysten, tutkimusorganisaatioiden sekä oppilaitosten kanssa.