Etätyö on koronapandemian aikana yleistynyt ja 78 prosenttia ihmisistä kokee sen parantaneen työn ja vapaa-ajan tasapainoa heidän elämässään. Jotkut ovat lähteneet digiajan paimentolaisiksi ja tekevät työnsä ulkomailta. Tästä herääkin kysymys: missä etätyö on turvallista?