Suomi päivittää kyberturvallisuusstrategiaansa, sillä kyberturvallisuuden toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia ja kansallisessa toiminnassa on huomattu kehittämisen kohteita.