Lähimmän kiertolaisemme synnystä on esitetty useita erilaisia teorioita. Eräs johtavista teorioista liittyy siihen, että Maahan iskeytyi Theaksi nimetty protoplaneetta. Thean oletetaan olleen Marsin kokoluokkaa. Törmäyksessä syntynyt aines sinkosi avaruuteen keräytyen ajan saatossa yhteen muodostaen Kuun.