Suojelupoliisi hakee Monster-rekrytointipalvelussa haavoittuvuustutkijaa viraston digitaalisten palvelujen yksikköön Helsinkiin. Kyseessä on vakinainen virkasuhde, johon ei ole säädetty erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

”Onko sinustakin hauskaa saada järjestelmät kaatumaan mitä erilaisimmilla tavoilla ja löytää niistä ominaisuuksia, joista edes järjestelmän kehittäjillä ei ole ollut tietoa? Sinulle puskurit vuotavat aina yli, ja löydät mahdollisuudet kirjoittaa mitä haluat, minne haluat”, työpaikkailmoituksessa sanotaan.

Ilmoituksen mukaan Supon haavoittuvuustutkijan toimenkuva sisältää luovaa ongelmanratkontaa sekä haavoittuvuuksien etsintää ja raportointia. Hakijalta edellytetään monipuolista osaamista tietojärjestelmistä, tietoverkoista, mobiili- ja pienlaitteista sekä näiden muodostamista järjestelmäkokonaisuuksista.

Lisäksi asiantuntijalta odotetaan haavoittuvuusanalyysin eri osa-alueiden hallintaa. Työ sisältää myös haavoittuvuuksien tutkinnassa käytettävien menetelmien ja työkalujen kehitystä tulevaisuuden varalle.

Tehtävään palkattavalle asiantuntijalle maksettava peruspalkka on 4186,59 euroa kuussa. Hakemus tulee jättää viimeistään 22. kesäkuuta.