Pilviarkkitehtuurin tietoturvasta vastaavat kysyivät aina ennen ensiksi sitä, että kenen pilveä firma käyttää. Sitten tietoturvan arkkitehtuuri rakennettiin kulloisenkin palvelutarjoajan mukaiseksi valitsemalla esimerkiksi sopivat identiteetinhallinnan ja salauksen teknologiat.

Ja mikäpäs siinä, tämä lähestymistapa oli aivan kelvollinen vain jokunen vuosi sitten. Mutta nykyisissä monipilven ympäristöissä tietoturvan pitää pysyä mahdollisimman yksinkertaisena, koska myös turhat mutkat kasvattavat riskejä. Usean palvelutarjoajan nykymeiningissä pilven tietoturvakin näyttää siis erilaiselta kuin ennen.

Infoworld luettelee seuraavassa eräitä hyvin piilossa pidetty seikkoja, joita palvelutarjoajat eivät heti ihan ensimmäiseksi asiakkailleen pilven tietoturvasta kerro.

Monipilvi vaatii uudenlaista tietoturvaa

Suurten palvelumyyjien pilvinatiivit tietoturvan ratkaisut pelittävät hyvin näiden omissa järjestelmissä. Mutta kilpailijoiden järjestelmien kanssa näin ei olekaan. Ja yhä useammin käytössä oleva monipilvi on rakennettu vähintään kahden pilvimyyjän varaan.

Asiakas joutuu valitsemaan parista vaihtoehdosta. Joko käyttää ja hallita kahden pilvimyyjän tietoturvajärjestelmiä. Toinen tapa on etsiä kummallekin yhteensopiva hallintajärjestelmä, joka ratkoo tietoturvan tilanteita monipilvessä.

Moni yritysasiakas valitsee jälkimmäisen vaihtoehdon, joka yksinkertaisempana pienentää myös pilven riskejä.

Tietoturva maksaa ja syö suorituskykyä

Pilven palvelutarjoajat tietenkin hyötyvät laskentapalveluiden ja tallennuksen myynnistä. Joten sellaiset tietoturvan ratkaisut, jotka vievät enemmän muistia ja suoritinkapasiteettia sopivat pilviyhtiöille oikein hyvin.

Sen sijaan asiakkaan kannattaa kaikin tavoin terästää tietoturvaansa, jo pelkästään rahan säästämiseksi. Eksperttien mukaan tietoturvan hienosäätö voi pienentää kuukausittaista pilvilaskua jopa 80 prosenttia, vaikka pilven suorituskyky samalla tehostuu reippaasti.

Koulutus kannattaa aina

Moni turvatapaus saati tietomurto ei välttämättä johdu työkaluista tai teknologioista vaan siitä, että niitä ei osata käyttää oikealla tavalla. Asiantuntijoiden mielestä väen harjoittaminen on tietoturvassakin lopulta tärkeämpää kuin itse teknologia.

It-osaajien harjaannuttamisessa ei edes tarvitse tukeutua isojen palvelutarjoajien pilvinatiiveihin ratkaisuihin. Useimmiten pelkkä maalaisjärjen käyttö riittää, kun perehtyy hyvin sekä julkipilven yleisiin ratkaisuihin että talon omiin it-järjestelmiin.

Näistä syistä asiakkaan it-pomon kannattaa kysellä pilven tietoturvasta ja haastaa palvelumyyjien kantoja aina kun mahdollista. Kyseenalaistava yrityskulttuuri on omiaan muuttamaan vanhoja, totuttuja toimintamalleja.