Tietoverkko ja -turvallisuuskonsultti ja PatchMangement.org-verkkosivuston ylläpitäjänä työskentelevä Susan Bradley teetti it-ammattilaisilla selvityksen, jonka tulokset ovat Microsoftin kannalta varsin kahtiajakoiset.

Toisaalta ammattilaisten suhtautuminen Windows 10:n tiheisiin ominaisuuspäivityksiin on hieman parantunut sitten vuoden 2018 vastaavan selvityksen, jolloin peräti 70 prosenttia vastanneista piti niitä joko täysin tai osin tarpeettomina.

Microsoft tarjoaa Windows 10:tä software-as-a-service-palveluna, mikä ei ilahduta monia. Toisaalta kiitosta yhtiö saa siitä, ettei ”uuden” Windows-version myötä vanhaa asennusta tarvitse enää vetää sileäksi. Toisaalta taas monet eivät näe tarvetta nykyisen kaltaiselle tiheälle päivittämiselle.

Bradleyn selvityksen 500 vastaajasta 58 prosenttia katsoo, että kaksi vuosipäivitystä on harvoin tai koskaan tarpeellisia. 20 prosentin mielestä ominaisuuspäivitykset ovat tarpeen, ja neutraalisti niihin suhtautuu 22 prosenttia vastanneista.

Microsoft saa erityisesti kritiikkiä siitä, että uudet päivitykset ovat vain pintaa, eikä järjestelmän todellisiin ongelmiin puututa. Joku on jopa sitä mieltä, ettei jotkin ominaisuuspäivitykset ole tarpeen lainkaan.

”Minulla ei ole aavistustakaan, miksi he kuvittelevat joidenkin uusien ominaisuuksien olevan aikamme arvoisia, tai edes heidän”, eräs selvitykseen vastannut kritisoi.