Sirujätti Intelin toiminta on tutkinnan alla. Yhtiö irtisanoi vuosien 2016 ja 2017 välillä 10 000 työntekijää maailmanlaajuisesti. Sirujätin syytetään hankkiutuneen eroon vanhemmista työntekijöistään. Intel on kiistänyt väitteet.

Pitkään yhtiössä toimineet työntekijät ovat yleensä paitsi paremmin palkattuja myös paremmin perillä oikeuksistaan, The Verge kirjoittaa. Ikä ei kuitenkaan riitä Yhdysvalloissa irtisanomisperusteeksi.

Intelin käynnisti vuonna 2016 laajat irtisanomiset, jotka pyrittiin toteuttamaan osin myös vapaaehtoispohjalta. Lukuisat irtisanotut työntekijät olivat kuitenkin eri mieltä toiminnan eettisyydestä ja päättivät etsiä mahdollisuuksia haastaa sirujätti oikeuteen. Osa puolestaan kirjasi virallisen valituksen työelämän tasa-arvoa valvovalle komissiolle.

Intelin vastineen mukaan irtisanomisperusteina ei ollut esimerkiksi henkilöiden ikä, sukupuoli tai kansalaisuus.

Wall Street Journalin näkemä ja läpikäymä Intelin sisäinen muistio kuitenkin paljastaa, että yhdessä 2300 irtisanotun työntekijän nipussa mediaani-ikä oli 49 vuotta, seitsemän vuotta enemmän kuin jäljelle jääneen henkilökunnan mediaani.

Työelämän tasa-arvoa valvovan komission kontolle jää arvioida sitä, onko näyttöä ikäsyrjinnästä riittävästi. Mikäli näin on, komissio voi panna vireille joukkokanteen Inteliä vastaan.