Tilastokeskus julkaisi tiistaina uusia tietoja yksityisen sektorin palkoista Suomessa vuonna 2020. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisen säännöllisen työajan mediaaniansio oli 3435 euroa kuukaudessa.