Lausuntopalvelu.fi -sivustolle on julkaistu lausuntopyyntö hallituksen lakiehdotuksen luonnoksesta, jossa ehdotetaan tartuntatautilakia muutettavaksi väliaikaisesti.

Ehdotuksen keskiössä on kaavailtu tunnistusjärjestelmä, jolla pyritään jäljittämään koronaviruksen tartuntaketjuja.

Esityksessä tartuntatautilaissa säädettäisiin tilapäisesti, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtävänä olisi mobiiliteknologiaan perustuvan tunnistusjärjestelmän tarjoaminen koronaviruksen aiheuttamien tartuntaketjujen jäljittämiseen.

”Altistuneiden tunnistusjärjestelmä koostuisi mobiilisovelluksesta ja taustajärjestelmästä. Laissa säädettäisiin myös Kansaneläkelaitoksen tehtävästä altistuneiden tunnistusjärjestelmän ylläpidosta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lukuun”, esityksen johdannossa kirjoitetaan.

Esityksessä otetaan esiin myös tunnistusjärjestelmän yhteydessä tapahtuvan henkilötietojen käsittely sekä tietoturvan arviointi.

Sovelluksen käsittelemät käyttäjätiedot olisivat luonnoksen mukaan seuraavat:

  1. Käyttäjän pseudotunnisteet
  2. Käyttäjän kohtaamat pseudotunnisteet (kontaktit) ja näihin kohtaamisiin liittyvät tarpeelliset tiedot niiden kestosta, ajankohdasta ja signaalin voimakkuudesta
  3. Tartunnastaan ilmoittaneen käyttäjän pseudotunnisteet
  4. Tieto altistumisesta (kontaktin saama tieto)
  5. Käyttäjän yhteydenottopyynnön yhteydessä ilmoittamat tarpeelliset tiedot (nimi, puhelinnumero, kotikunta ja oiretiedot)

Mobiilisovelluksen käyttö olisi esityksen mukaan maksutonta sekä vapaaehtoista. Voit lukea luonnoksen esityksestä kokonaisuudessaan täältä.

Ehdotetun lain on kaavailtu tulevan voimaan 10. elokuuta 2020 ja se olisi voimassa 31. maaliskuuta asti. Luonnoksen lakiesityksestä voit käydä katsomassa täältä.

Lausuntopyynnon vastausaika päättyy 1. kesäkuuta.