Harva on viime viikkoina välttynyt covid-19-tautia aiheuttavan viruksen kuvalta. Nyt SARS-CoV-2:n voi myös kuulla, sillä tutkijat ovat muuntaneet viruksen proteiinipiikit musiikiksi. Asiasta kertoo Science Magazine.

Kappaleen äänet – soittokellot, kielet ja huilut – kuvaavat viruksen pinnalla olevia piikkimäisiä proteiineja, joiden avulla virus kiinnittyy soluihin. Kuten kaikki proteiinit, myös koronaviruksen piikit ovat yhdistelmä erilaisia aminohappoja. Käyttämällä uutta sonifikaatio-nimistä teknologiaa, MIT-yliopiston tutkijat määrittelivät kullekin aminohapolle oman nuotin, muuntaen näin koko proteiinin musiikiksi.

Aminohapoilla on taipumus kiertyä spiraalille tai levittäytyä laataksi. Tutkijat vangitsivat nämä piirteet muuntelemalla nuottien kestoa ja äänenvoimakkuutta. Omat äänensä saivat myös lämmöstä johtuvat molekyylien värähtelyt.

Koronaviruksen musiikillinen muoto voi auttaa tutkijoita löytämään proteiinista kohtia, joihin vasta-aineet tai lääkkeet voisivat mahdollisesti kiinnittyä. Tämä voitaisiin tehdä etsimällä tietynlaisia musiikillisia sekvenssejä, jotka vastaavat kiinnittymiskohtia. Tämä on tutkijoiden mukaan intuitiivisempi kuin perinteiset proteiinien tutkimiseen käytetyt menetelmät, kuten molekyylimallintaminen.

Vertaamalla proteiinipiikin musiikillista sekvenssiä laajaan tietokantaan muita sonifikoituja proteiineja, voisi olla mahdollista löytää proteiini, joka pystyy kiinnittymään koronaviruksen piikkeihin ja estämään näin viruksen kiinnittymisen soluun.

Kappaleella kuultavat instrumentit ovat tutkijoiden mielensä mukaan valitsemia. Tässä tapauksessa tärkeimmät nuotit soittaa japanilainen kielisoitin koto, jonka rauhoittava ääni saattaa tuoda lohdutusta vaikeina aikoina.