Litiumakkujen kysynnän on arvioitu kasvavan vuosittain jopa 25 prosenttia. Akkuja tarvitaan yhä enemmän sähköisen liikenteen, teollisuuden ja kuluttajaelektroniikan tarpeisiin.