It-ala kehittyy ja muuttuu nopeammin kuin kenties mikään muu teollisuudenala. Lisääntyvä automaatio ohjelmistokehityksessä herättää kysymyksiä koodareiden tulevaisuudesta ja ihmisälyn roolista tulevaisuudessa.

The Next Web on julkaissut teknologiabloggari Rhea Moutafisin pohdinnan siitä, mihin koodareita ylipäätään tarvitaan, kun ohjelmistokehitystä automatisoidaan jatkuvasti. Tavallaan koodarit kannibalisoivat itsensä kehittämällä automaattisia koodaustyökaluja. Moutafis väittää, että koodareita ei välttämättä tarvita enää ollenkaan vuoteen 2030 mennessä.

Murroksen taustalla on ohjelmistokehityksen muutos logiikan suunnittelusta tekoälyn suunnitteluun. Ensimmäiseksi automatisoituu ohjelmistokehitys, sen jälkeen perässä seuraavat suljetut järjestelmät ja viimeisenä integroidut järjestelmät.

Moutafisin mukaan koodin testaus ja vianetsintä ovat ensimmäisiä tehtäviä, joissa automaatio passittaa ihmiskoodarit kortistoon. Jo nyt sveitsiläinen DeepCode ja Googlen DeepMind automatisoivat vianetsintää ja koodin optimointia. Facebookin Aroma taas pystyy koodaamaan itsenäisesti yksinkertaisia ohjelmia, jotka pohjautuvat ennestään tunnettuihin ohjelmiin.

Mielenkiintoisin uusi innovaatio on kuitenkin Intelin, MIT:n ja Georgian teknillisen yliopiston yhteisprojekti MISIM (Machine Inferred Code Similarity System), jonka väitetään ymmärtävän koodia samaan tapaan kuin ääniapurit Alexa ja Siri ymmärtävät puhetta. Mikäli MISIM:n lupaus pitää, voivat kehittäjät hoidattaa sillä aikaa vieviä rutiinihommia, kuten koodin viemistä pilveen.

Yksi MISIM:n tulevista käyttökohteista voisi olla vanhan koodin päivittäminen moderniin muotoon. Aika ajoin ponnahtaa esille ikivanha cobol-ohjelmointikieli, jota käytetään muun muassa pankkien järjestelmissä. Nykyosaajat harvoin tuntevat kieltä ja siksi antiikkisten järjestelmien päivittäminen nykyaikaan on hankalaa. Mikäli cobol pystytään kääntämään automaattisesti moderniin ohjelmointikieleen, tulisi pankkijärjestelmien ylläpidosta paljon helpompaa.

Mainitut työkalut ovat kuitenkin vielä tällä hetkellä lapsenkengissä, eivätkä ne kykene isoihin projekteihin saatikka tavallisuudesta poikkeaviin, innovatiivisiin ratkaisuihin. Vastaavat työkalut tulevat kuitenkin kehittymään paljon nykyistä tehokkaammiksi tulevaisuudessa.

Jäävätkö koodarit sitten työttömäksi? Ei, mikäli Moutafisia on uskominen. Mutta koodarien työnkuva tulee vaihtumaan ja he ovat entistä useammin mukana organisaatioiden päätöksenteossa. Nörteistä tulee hallitsijoita, kuten bloggari asian ilmaisee.