Tabletteja vertaillessa tuli juteltua ihmisten kanssa aihepiiristä, ja keskusteluissa nousi usein esille se, että läppäreille on kotona ja arjessa yhä vähemmän käyttöä. Yhä useampi sanoo, ettei tietokonetta ole vapaa-ajalla juurikaan tarvetta käynnistää.