Mikrobitin tuoreen puhelinkameratestin yhteydessä myös lukijoille annettiin mahdollisuus lausua mielipiteensä laitteilla otetuista kuvista. Puhelinsokkotestin finaalin selvä voittaja oli jo ensimmäisellä kierroksella hyvin pärjännyt Huawei P20 Pro. Vertailun analyysin ja huomiota löydät erillisestä artikkelista. Kiitos kaikille osallistuneille!

Kärkinelikko:

  1. Huawei P20 Pro
  2. Samsung Note 9
  3. Honor View 20
  4. Huawei Mate 20 Pro

Miten tulokset istuvat varsinaisen puhelintestin tuloksiin testaajan näkökulmasta?

Mielenkiintoinen havainto on, että sokkotestin kärkinelikkö on myös varsinaisen testin viiden parhaan puhelinkameran joukossa. Siitäkin huolimatta, että varsinaisen testin arviot ja arvostelut perustuvat huomattavasti laajempaan aineisto-otantaan ja tulosmäärään.

Sokkotestissähän oli nähtävissä ainoastaan yksi päivä- ja yksi yökuva kultakin laitteelta.

Toinen mielenkiintoinen seikka on se, että varsinaisen testin kokonaisarvioinnissa hyvin menestynyt Apple iPhone XS ei lukija-arvioissa yltänyt finalistien joukkoon. Tosin kisa sokkotestissä näyttää olleen tiukka varsinaisen testinkin valokuvalaadultaan parhaan, varsin tasaisen kärkiviisikon välillä.

Kirkkaus ja kontrasti tärkeimpiä

Valokuvan objektiivisen ”hyvyyden” arvioiminen on hankalaa, jos kuvaa ei pysty vertaamaan näkymään, josta kuva on otettu. Siksi kuvia arvostellaan tyypillisesti sen mukaan, mikä on silmän luontainen taipumus painottaa eri tekijöitä – miten silmä ”haluaa” nähdä asioita. Tämä tietenkin sillä edellytyksellä, ettei itse sisältöön kiinnitetä huomiota.

Ihmissilmällä on taipumus kiinnittää päähuomio voimakkaampiin kontrasteihin ja kirkkaampiin osiin näkymässä. Tämä näkyy hyvin sokkotestin tuloksissa.

Sokkotestissä parhaiten ovat pärjänneet puhelimet, joiden kuvat ovat lähtökohtaisesti sävymaailmaltaan valoisampia ja joko sävyiltään tai väreiltään kontrastikkaampia. Siitä riippumatta, kuinka uskollisesti kamera toistaa näkymän väri- ja sävymaailman.

Kontrastiin liittyy kuitenkin lisäehto: sen pitää tehdä kuvasta selkeämmän ja tarkemman näköisen. Korkea kontrasti tilanteessa, jossa se pahentaa kuvan sotkuisuutta, ei miellytä silmää.

Näiden kahden pääkriteerin rinnalla kuvan yleinen puhtaus tai erilaisten kuvankäsittelyartefaktien määrä kuvassa näyttää olevan tiettyyn rajaan asti toissijaista.

Sokkotestin voittajaksi nousi varsinaisen testin kolmonen, Huawei P20 Pro, erittäin selvällä tuplaäänimäärällä seuraavaksi tulleeseen Samsung Galaxy Note9:ään verrattuna. P20 Pro oli lukijoiden ylivoimainen suosikki niin päivä- kuin yökuvissakin.

Honor View 20 kiilasi molempien osavertailujen kolmosen, varsinaisen testin voittaneen Huawei Mate 20 Pron, kokonaisvertailun neljännelle sijalle selvästi suuremman yökuvaäänimääränsä ansiosta.