Paperiset osakekirjat digitoidaan maanmittauslaitoksen digitaaliseen rekisteriin. Tähän huoneistotietojärjestelmään päätyvät jo nyt uusien asunto-osakeyhtiöiden tiedot. Nykyiset paperiset osakekirjat on määrä digitoida viimeistään vuonna 2032.

Turun Sanomat kirjoittaa, että huoneistotietojärjestelmän pelätään aiheuttavan riskejä tietosuojan kannalta. Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksella työskentelevä tutkija Kari Hiekkanen pitää suurena riskinä sitä, että osakkeenomistajien henkilötiedot voivat päätyä vääriin käsiin.

Hän muistuttaa siitä, että identiteettivarkaudet ovat jo nyt suuri ongelma. Siksi henkilökohtaisten tietojen huolellinen säilyttäminen on erittäin tärkeää.

Maa- ja metsätalousministeriön tietohallintojohtaja Antti Vertanen ei jaa Hiekkasen huolta. Hänen mukaansa järjestelmä noudattaa julkisen hallinnon tietoturvavaatimuksia, erityisiä riskejä ei ole.

”Tiedot säilytetään Suomessa. Järjestelmän rakenne on yhtä vaativa kuin pankeissa”, Vertanen sanoi TS:lle. Yksityiskohtia järjestelmästä hän ei kerro tietoturvasyistä.

Rekisterin tiedot eivät sinänsä ole avoimia, mutta niihin voidaan myydä käyttöoikeuksia eri palveluntuottajille.