Sähköautoista puhutaan paljon ja niiden myynti kasvaa nopeasti. Perinteisillä polttomoottoriautoilla on kuitenkin edelleen erinäinen määrä teknisiä etuja puolellaan. Niistä todennäköisesti selkein on tankkausaika verrattuna latausaikaan.

Tyhjän bensiinitankin täyttämiseen menee pari minuuttia. Sen sijaan ”tyypillisen” uuden täyssähköauton 60 kilowattitunnin akkujen lataaminen 16 ampeerin seinävirralla vie pyöreästi vuorokauden, siis 24 tuntia. (Teoriassa 16 tuntia riittäisi mainituilla luvuilla, jos mitään häviöitä tai epäoptimaalisuuksia ei olisi.) Jopa lataushybridin akkujen täyttäminen voi kestää 9 tuntia.

Syyt tähän epäsuhtaan ovat varsin yksinkertaiset. Ensiksikin hiilivetypolttonesteet ovat energiasisällöltään aivan ylivertaisia akkuihin nähden. Toiseksi, niiden pumppaaminen onnistuu nopeammin kuin sähkön siirto.

Pienet laskutoimitukset paljastavatkin sen, miten eri planeetoilta latauksen ja tankkaamisen energiansiirto ovat. Henkilöautoille tarkoitettu bensapistooli syöttää polttonestettä noin 40 litraa minuutissa eli vajaat 0,7 litraa sekunnissa. (Luvut MTV3:n mukaan St1-ketjun pumpuista.)

Tämä tarkoittaa 9 megawatin siirtotehoa eli 230 voltin seinäjännitteellä 38 000 ampeerin virtaa – vaikka huomioitaisiin sähköautojen parempi hyötysuhde! Niinpä bensapistooli puskee energiaa tankkiin miltei 2400 kertaa nopeammin kuin kotipistoke sähköauton akkuun.

Jos hyötysuhteiden eroa ei oteta huomioon, päästään vielä huikeampiin lukuihin: noin 21,5 megawattia ja 93 kiloampeeria. Laskuperusteet eritellään alla.

Laskuperusteet

Laskut ovat yksinkertaiset. Bensiinin lämpöarvo on noin 43 megajoulea kilogrammaa kohti ja sen tiheys noin 0,75. Yhdistettynä pumpun syöttöön 40 litraa minuutissa tästä saadaan kerto- ja jakolaskulla 43 MJ/kg × 0,75 kg/L × 40 L/min / 60 s/min = 21,5 MW.

Tätä vastaava virta on 230 voltin jännitteellä 93 kA, sillä P = UI, missä P on teho, U tehollinen jännite ja I sähkövirta.

Sähköautojen hyötysuhde on polttomoottoreita parempi, mutta ei täydellinen. T&T:n parin vuoden takaisen sähköautoreportaasin mukaan akkujen purkamisen tavanomainen hyötysuhde on 85 prosenttia ja sähkömoottorin 72 prosenttia. Näistä tulee kokonaishyötysuhteeksi akun lataamisen jälkeen 61 prosenttia.

Uusien polttomoottoriautojen hyötysuhde on puolestaan käytännön oloissa 25 prosentin luokkaa. Niinpä hyötysuhteiden suhde on näiden lukujen mukaan 2,44, eli sähköautot ovat melkein kaksi ja puoli kertaa polttomoottoriautoja energiatehokkaampia.

Hyötysuhteen huomioimiseksi yllä mainitut luvut tulee jakaa 2,44:llä. Lopputulokset ovat aiemmin mainitut noin 9 megawattia ja 38 kiloampeeria.