Kaikilla teknoyrityksillä ja niiden henkilöstöllä on omat ja yksilölliset tarpeensa, tavoitteensa ja haasteensa. Työntekijät pohtivat usein sitä, kannattaako heidän pysyä nykyisissä töissään vai kenties hakea uusia mahdollisuuksia muualta. Työnantajat puolestaan tarvitsevat jatkuvasti lisää osaajia, joita vaan ei tahdo mistään löytyä.

Henkilöstöyhtiö LaSalle Network on tutkinut tätä rekrytoinnin problematiikkaa aidan kummaltakin puolelta ja julkistanut asioista kaksi erillistä raporttia. Tavoitteena on valaista it-ammattilaisten ja heidän palkkojensa maksajien suhteita tuleviksi vuosiksi eteen päin, Tech Republic kirjoittaa.

Haussa taitoja ja tasapainoa

Suorittavan portaan eli duunaripuolen raportissa LaSalle haastatteli yli neljää tuhatta teknoalojen ammattilaista. Tavoitteena oli löytää vastauksia siihen, mitä osaajat firmalta ja omalta uraltaan oikein odottavat.

Vastaajista 83 prosenttia sanoo olevansa avoin uusille mahdollisuuksille ja yli puolet kertoo saaneensa yhdestä kolmeen työtarjousta viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Avoimin mielin kulkevat sanovat hakevansa muualta oman ammatillisen kasvun mahdollisuuksia, lisää liksaa ja parempia etuja. Etätöiden tekemistä pidetään erittäin merkittävänä bonuksena.

Vaikka oman osaamisen kasvu motivoi uuden tehtävän etsintöjä, tutun talon leivissä pysymiseen vaikuttaa eniten se, että työn ja vapaa-ajan katsotaan olevan nykyisessä työpaikassa parhaassa tasapainossa.

Sertifikaatteja pidetään ammatillisen osaamisen tärkeinä mittareina ja näyttöinä. It-osaajat hakevat useimmin CompTIA:n A+-, Network+- ja Project Management Professional -sertifikaatteja.

Papereiden lisäksi etsitään käytännön osaamista ja tässä uudet teknologiat ja niiden vaatimat erikoistaidot ovat kuumin puheenaihe. Pilvipalveluissa 55 prosenttia osaajista haluaa kohentaa taitojaan AWS:n pilvessä, Microsoft Azuren kohdalla näin tekee 14 prosenttia.

Ohjelmointikielistä kolmen kärjen muodostavat sql, java ja python. Ohjelmistokehityksen puolella eniten viehättävät scrum ja kanban.

Lisää väkeä, mutta mistä?

Rekrytointikolikon toisella puolella istuvilla työnantajilla on luonnollisesti omat ostoslistansa. Näistä henkilöstötarpeista La Salle on kysellyt yli sadan eri alan yritysjohtajan otoksessa.

Ensinnäkin 80 prosenttia johtajista pitää talouden näkymiä vahvoina eivätkä viime vuoden lopun lamapuheet ole vaikuttaneet alkaneen vuoden rekrytointiin. Vastaajista 70 prosenttia aikoo lisätä henkilöstöä tänä vuonna ja 40 prosenttia palkkaa nimen omaan it-väkeä.

Rekrytoinnin lisäksi uusiin teknologioihin satsataan. Yritykset pitävät osaavaa henkilöstöä voimavarana, joten väen koulutukseen panostetaan jatkuvasti enemmän.

Kolmasosa yrityksistä lisää automaatiota, ja tämän myötä henkilökuntaa pitää kouluttaa uusiin töihin. Näin tehdään, jotta oikeat osaajat pysyvät talon leivissä.

Työnantajien suurin haaste on juuri oikeiden osaajien löytäminen, sillä näin sanoo 71 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Yrityksissä tarvitaan sekä kovien että pehmeiden taitojen it-osaajia. Ensin mainittua kovaa osaamista edustavat data-analytiikan, luonnontieteiden ja insinööriosaamisen kaltaiset pätevyydet. Pehmeisiin taitoihin luetaan muun muassa ongelmien ratkaisu, luovuus ja innovatiivisuus sekä viestinnän taitojen hallinta.

Yrityksen kulttuurista näyttää tulevan yhä korkeampi rekrytoinnin este, sillä 62 prosenttia pomoista sanoo, että yrityskulttuuriin sopivien työnhakijoiden löytäminen on vaikeampaa kuin ennen. Viime vuoden kyselyssä näin vastasi vain kolmannes johtajista.

Kolmanneksi eniten päänvaivaa pomoille aiheuttavat uusien työntekijöiden palkkaodotukset. Kaksi kolmesta johtajasta aikoo maksaa lisää pysyäkseen kilpailukykyisenä, joka kolmas lisää muita etuja.