Euroopan tietosuojaneuvosto on päättänyt perustaa työryhmän, jonka tehtävänä on koordinoida nuorten suosimaan TikTok-sovellukseen liittyviä toimia.

Työryhmän tehtävänä on selvittää muun muassa, miten TikTok käsittelee henkilötietoja. Gdpr:n noudattamisen katsotaan tiedotteen mukaan olevan erityisen tärkeää, sillä huomattavan suuri osa TikTok-käyttäjistä on alaikäisiä.

TikTok-työryhmän perustamisen lisäksi tietosuojaneuvosto on ottanut kantaa siihen, millaiset kasvojentunnistusteknologiat ovat laillisia EU-alueen lainvalvontaviranomaisten käytössä.

Esimerkiksi kiistellyn Clearview AI:n kaltaisille palveluille ei katsota olevan ”riittävää oikeudellista perustaa” minkää jäsenmaan lainsäädännössä. Clearview AI on palvelu, joka hyödyntää internetistä löytyviä kuvia mahdollisten epäiltyjen tunnistamiseen. Yritys on saanut ankaraa kritiikkiä Kanadassa ja Yhdysvalloissa.

Euroopan tietosuojaneuvoston mukaan biometristen tietojen hyödyntäminen lainvalvontaviranomaisten toiminnassa pitää tapahtua ”vain tiukasti lain sallimilla tavoilla ja ihmisoikeuksia kunnioittaen”. Clearview AI:n kaltaisten teknologioiden kohdalla ongelmalliseksi voisi osoittautua ainakin tietojen jakaminen EU:n ulkopuolisille toimijoille.