Markkinaoikeus on määrännyt teleoperaattori Elisan paljastamaan 30 ip-osoitteen omistajan yhteystiedot. Kaikkiaan yhteystietoja haettiin 1860 ip-osoitteelle. Merkittävyyskynnystä arvioitiin lataamalla useita satoja koepaloja.

Toiminnan taustalta löytyvä saksalainen asiantuntijayritys on ladannut epäillyiltä piraateilta satoja koepaloja, joilla tekijänoikeuslaissa mainittua ”merkittävissä määrin jakamista” koetettiin perustella. Koepalalla varmistetaan, että tiedostoa on jaettu luvattomasti.

”Esimerkiksi 17 tapauksessa koepalojen määrä on ollut vähintään 500, 70 tapauksessa 100–499 ja noin 1200 tapauksessa alle kymmenen”, markkinaoikeuden päätöksessä todetaan. Markkinaoikeus totesi, että kaikkiaan haetuista 1860 ip-osoitteesta merkittävyyskynnys ylittyi 30 osoitteenomistajan kohdalla.

Elisa luovuttaa yhteystiedot oikeudenomistajille, jonka jälkeen liittymän omistajat voivat todennäköisesti odottaa niin sanottua tekijänoikeuskirjettä, jossa vaaditaan hyvitysmaksua tiedostojen luvattomasta jakamisesta.

Kyseessä on sopimusehdotus, ei lasku. Kirjeen voi halutessaan jättää myös huomioimatta. Lisätietoa tekijänoikeuskirjeistä on saatavilla Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.

Ellei kirjeessä vaadittua hyvitystä suoriteta määräaikaan mennessä, on oikeudenomistajilla mahdollisuus haastaa liittymänomistaja markkinaoikeuteen. Tällöin oikeudenomistajien tulee näyttää toteen se, että tekijänoikeusrikkomuksen tekijä on liittymän omistaja, eikä joku muu, esimerkiksi perheenjäsen.