EU on uudistamassa tekijänoikeuslainsäädäntöään. Musiikki- ja video­sisältöjen suojaksi esitetyt toimenpiteet uhkaavat yllättäen myös avoimen koodin sovelluksia, joiden julkaisu voisi pahimmillaan muuttua käytännössä mahdottomaksi.

Erityisesti keskustelun kohteena on ollut tekijänoikeusdirektiivin artikla 13, jossa vaaditaan julkaisualustoilta oma-aloitteista seurantaa. Esillä olleissa ehdotuksissa laki vaatisi tarkistamaan vapaiden ohjelmien lähdekoodin kaikkia tekijänoikeustietokantoja vastaan.

Ehdotus vaikuttaisi varsinkin GitHubin kaltaisten jakelupalveluiden toimintaan. Avointa koodia on mukana jopa 90 prosentissa kaikista ohjelmistotuotteista, ja muutos vaikeuttaisi niiden tekemistä.

Verrattain pienen ongelman takia ollaan luomassa kattavaa järjestelmää, jolla olisi laaja vaikutus.

”Ongelma on aito, eikä se ole vielä ratkennut”, toteaa tekijänoikeuskysymyksiin erikoistunut lakimies Martin von Willebrand asianajotoimisto HH Partnersilta.

Tekninen tarkasteluedellytys olisi tietynlaista ennakkosensuuria, joka on ristiriidassa jo olemassa olevan edistyksellisen sähkökauppadirektiivin kanssa. Käytännön tasolla palveluiden tarjonta voisi supistua ja hidastua ja niiden hinta kasvaisi, von Willebrand arvioi.

Ohjelmistoteollisuus on esittänyt vastalauseensa nykyisille sanamuodoille ja vaatii lakitekstiin muutoksia. EU-parlamentin odotetaan äänestävän asiasta kesäkuussa, minkä jälkeen lakiehdotus siirtyy neuvoston käsiteltäväksi.