Kuolleenmeren kääröt ovat varhaisimmat tiedetyt kopiot Raamatun Vanhan testamentin käsikirjoituksista. Neljänneltä vuosisadalta ennen ajanlaskun alkua peräisin olevat kääröt löydettiin Israelissa sijaitsevan Qumranin luolista Kuolleenmeren läheltä vuonna 1947.

Tekstien kirjoittajaa ei kuitenkaan ole saatu selville.

Tekoälyn avustuksella tutkijat ovat kuitenkin päässeet hieman lähemmäksi totuutta, kirjoittaa Inverse. Alankomaissa toimivan Groningenin yliopiston tutkijatiimi sai tekoälyn avulla selville, että kääröjen teksteistä on vastannut kaksi eri kirjuria. Aiemmin kääröjen on luultu olevan yhden ja saman kirjurin käsialaa.

Tutkimuksessa koneoppiva tekoäly analysoi hahmontunnistustekniikkaa käyttäen kääröistä otettuja digikuvia. Tekstien käsiala on ainakin ihmissilmään hyvin samanlaista läpi koko teoksen, mutta tekoäly havaitsi kirjainten muodoissa eroja. Tutkijat arvelevat, että kirjureita on muinaisina aikoina opetettu kirjoittamaan mahdollisimman yhdenmukaisella käsialalla.

Tulokset vahvistettiin tilastoanalyysilla ja visuaalisella analyysilla. Tekoälyn havaitsema käsialan muutos ei tapahtunut keskellä tekstimassaa, vaan kohdassa, jossa kahden palstan väliin oli jätetty normaalia suurempi väli. Looginen selitys välille olisikin tutkijoiden teoria kahdesta eri kirjurista.