Euroopan Unioni harkitsee tiettyihin tarkoituksiin tehtyjen tekoälysovellusten kieltämistä, uutisoi The Verge. Tiedot perustuvat Politico-lehden raportoimaan esitykseen EU:n uudesta tekoälyasetuksesta.

Mikäli esitys hyväksytään, ottaisi EU vahvasti erilaisen kannan tekoälyyn kuin Kiina ja Yhdysvallat, joissa tekoälyä käytetään paljon kansalaisten valvontaan. Asetus esitellään europarlamentille virallisesti keskiviikkona 21. huhtikuuta.

Esitys kieltää tekoälyn käytön valvontatarkoituksessa, jossa on riski syntyä syrjintää. Tällaisia käyttökohteita olisivat esimerkiksi yksittäisiä ihmisiä fyysisissä tiloissa seuraavat järjestelmät. Lisäksi tekoäly kiellettäisiin myös kansalaisten sosiaalisessa pisteyttämisessä, jollaista harjoitetaan Kiinassa. Tällaisessa järjestelmässä kansalaisen luotettavuus perustuisi tämän aiempaan käytökseen.

Asetusta rikkovat yhtiöt joutuisivat esityksen mukaan maksamaan sakot, joiden suuruus olisi jopa neljä prosenttia yhtiön vuotuisesta maailmanlaajuisesta liikevaihdosta.

Digitaalisia ihmisoikeuksia puolustavien tahojen mielestä kiellettyjen sovellusten määrittely esityksessä on puutteellinen ja jättää liikaa tilaa erilaisille porsaanrei’ille. Esityksen sanamuotoihin on vaadittu tarkennuksia.

Asetuksen valvominen vaatisi lukuisten erilaisten valvontaelinten perustamista. Koko unionin laajuisen valvontaelimen lisäksi jäsenmaiden tulisi perustaa myös erilliset kansalliset elimet.

Kun asetus on esitelty europarlamentissa, sitä muokataan meppien palautteen perusteella. Mikäli asetus hyväksytään, se implementoidaan erikseen kaikissa jäsenmaissa.