Yritykset ovat enenevässä määrin ottaneet tekoälyn osaksi liiketoimintaansa. State of AI in Finland -raportin mukaan tekoälyä hyödyntävien yritysten määrä on kolminkertaistunut kolmessa vuodessa.

Selvityksen mukaan elokuussa 2020 Suomessa oli yli 1240 tekoälyä soveltavaa yritystä, joista noin 750 yritystä myös kehittää tekoälyä. Näistä yrityksistä noin 300 saa pääasiallisen liikevaihtonsa tekoälyn kehittämisestä. Lisäksi Suomessa on yli 400 tekoälyyn keskittyvää startup-yritystä.

Suomen Tekoälykiihdyttämön vetäjän Alexander Törnrothin mukaan Suomi on useasti nostettu kärkivaltioiden joukkoon kansainvälisissä tekoälyvalmiutta koskevissa selvityksissä.

Esimerkiksi The 2020 Global Startup Ecosystem Report nostaa Suomen pääkaupunkiseudun yhdeksi Euroopan merkittävimmistä tekoälykeskittymistä. Myös Suomen julkishallinnon panostuksia tekoälyyn on kiitelty.

Menestykseksi on noussut myös Helsingin yliopiston ja Reaktorin yhdessä tuottama Elements of AI -kurssi, joka on kerännyt jo yli puoli miljoonaa osallistujaa. Yksilöiden tiedonjano ei kuitenkaan ainakaan vielä näy yrityksissä osaamisen kasvuna. Törnrothin mukaan myös organisaatiot tarvitsivat oman Elements of AI -tyyppisen kurssinsa.

”Suomessa on ainakin 1240 yritystä, jotka hyödyntävät tekoälyä päivittäin. Vaikka luku on kasvanut nopeasti, yritysten mukaan ymmärtämättömyys tekoälyn soveltamismahdollisuuksista on edelleen kasvun suurin este”, Törnroth toteaa.

Lisäksi Törnroth pitää ongelmallisena investointien ja osaamisen kasaantumista pieneen määrään yrityksiä. Tutkimuksen mukaan ne yritykset, jotka ovat jo investoineet digitalisaatioon, tekevät todennäköisesti niin myös jatkossa.

Sama ilmiö ulottuu tekoälyyn. Kun tekoälyosaamisen ja -investointien kuilu kasvaa, riskinä on se, että hitaammin liikkeelle lähteneet putoavat kyydistä.

“Tähän kahtiajakautumiseen olisi syytä herätä. Tarvitsemme entistä enemmän samaistuttavia esimerkkejä tekoälyn hyödyistä”, Törnroth sanoo.