Yhdysvaltain presidentin tiede- ja teknologialainsäädännöstä vastaava osasto on julkistanut uuden raportin, jossa se pyrkii ennakoimaan automatisoinnin ja tekoälyn kehityksen vaikutuksia yhteiskuntaan.

The Registerin mukaan suuria uusia näkökulmia raportti ei avaa, vaan toteaa sen, mihin lopputulokseen aiemmatkin tutkijat ovat päätyneet.

”Kiihtyvällä tahdilla kehittyvä tekoäly tulee mahdollistamaan pitkään ihmisen osaamista vaatineiden tehtävien automatisoinnin”, summaa Valkoisen talon tiede- ja teknologiaosaston viestintäpäällikkö Kristin Lee.

Leen mukaan uudistukset avaavat paljon uusia mahdollisuuksia ja mullistavat monia toimialoja, mutta se myös vaikuttaa miljoonien kansalaisten elinkeinoon.

Hieman tarkempia ennusteitakin on tarjolla. Tekoäly kasvattanee työn tuottavuutta. Samalla teknisten taitojen kysyntä kasvaa. Tekoälyn hyödyt jakautuvat yhteiskunnassa epätasaisesti ja osa nykyisistä töistä katoaa ja uusia syntyy tilalle. Se tulee aiheuttamaan vähintäänkin väliaikaista työttömyyttä, raportissa ennustetaan.

Arvio häviävien töiden määrästä on 9–47 prosenttia. Nykyisin Yhdysvalloissa työpaikoista katoaa noin kuusi prosenttia joka kolmas kuukausi.

Siinä missä teollisen vallankumouksen jälkeisen hetkellisen työttömyyden jälkeen koneellistuminen kiihdytti talouskasvua, loi uusia työpaikkoja ja kasvatti työntekijöiden vaurautta, nykyisessä mullistuksessa siitä ei ole takeita, raportti varoittaa.

Tekoälyn kehitys saattaa johtaa tilanteeseen, jossa kehityksen suurimmat hyödyt kasautuvat yhä pienemmälle joukolle menestyjienkin keskuudessa. Sitä kehitystä kiihdyttää teknologiamarkkinoiden luonne, jossa voittaja yleensä kerää valtaosan hyödyistä.

Valkoinen talo päätyy ehdottamaan, että panostuksia tekoälyn kehitykseen kannattaa kuitenkin riskeistä huolimatta jatkaa, sillä sen potentiaaliset hyödyt ovat niin merkittäviä. Haittoja pitäisi pyrkiä vähentämään lisäämällä koulutusta ja pitämällä huolta yhteiskunnan turvaverkoista, joille voi pahimmassa tapauksessa tulla suurikin tarve.

Lähde: Tivi