Terveysteknologiayritys InterSystemsin teettämässä kyselyssä selvitettiin terveydenhuoltoalan ammattilaisten sekä alalle palveluita tuottavien it-yritysten käsityksiä terveydenhuollon it-järjestelmien toimivuudesta, hyödyllisyydestä ja integrointimahdollisuuksista.