Apotti-potilastietojärjestelmää on otettu käyttöön Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) asteittain jo lähes kahden vuoden ajan. Käyttäjiltä ei ole juuri kehuja sadellut. Viimeksi pari viikkoa sitten Apotti oli otsikoissa, kun kerrottiin potilastietojärjestelmän käyttöönoton ja koronapandemian yhteisvaikutuksen kasvattaneet hoitojonot pidemmiksi kuin laki sallisi.

Juuri julkaistu selvitys kertoo, ettei sairaanhoitajilta riitä lempeyttä Apotille. Finnish Journal of eHealth and eWelfare -julkaisussa esitellään sairaanhoitajien parissa viime keväänä tehdyn kyselyn tuloksia. Vastaajat pitivät Apottia selvästi heikoimpana järjestelmänä.

Kyselyn väittämistä raportoitiin teemoja, jotka koskevat tietojärjestelmien kykyä tukea vuorovaikutusta, hyötyjä, käytettävyyttä, teknistä toimivuutta sekä paperin ja faksin käyttöä, tietojärjestelmille annettavia kouluarvosanoja ja järjestelmätoimittajille suoraan annettavaa palautetta.

Kysely tehtiin sairaanhoitajille toista kertaa, ja pohdinnassa tarkasteltiin muutoksia vuoteen 2017 nähden. Tulosten mukaan tietojärjestelmien tuki sairaanhoitajien työlle parantui tai pysyi ennallaan monien muuttujien osalta. Tulokset vaihtelivat asiakas- ja potilastietojärjestelmien tuotemerkkien ja toimintaympäristöjen välillä ja myös samojen tuotemerkkien välillä eri toimintaympäristöissä.

Sairaanhoitajat olivat tyytyväisiä etenkin tietojärjestelmien kykyyn tukea yhteistyötä ja tiedonkulkua sairaanhoitajien kesken organisaation sisällä sekä sairaanhoitajien ja lääkärien välillä. He myös kokivat, että tietojärjestelmät tuottavat hyötyjä asiakkaiden ja potilaiden hoitoprosessille.

Toisaalta organisaatioiden välisessä tiedonkulussa turvauduttiin edelleen paperiin ja faksiin. Lisäksi vastaajat tunnistivat asiakas- ja potilastietojärjestelmissä enemmän työtä hankaloittavia kuin hyvin toimivia ominaisuuksia.

Julkisissa sairaaloissa käytettävistä järjestelmistä kirkkaasti parhaaksi nousi Esko kouluarvosanalla 8,2, pahnanpohjimmaiseksi jäi Apotti 5,6-noteerauksella.

Terveyskeskuksissa parhaan arvosanan sai Effica (7,5), sosiaalihuollon puolella DomaCare (7,5). Yksityissektorilla ainoa osallistuja oli DynamicHealth (7,2).

Kyselyyn vastasi 3912 hoitajaa. Tutkimustuloksiin ja vastauksiin voi tutustua lataamalla pdf-tiedoston täältä.