Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on ottanut kantaa videopelien loot box -keskusteluun. Sen mukaan yllätyslaatikoita tulee säädellä entistä tiukemmin ja niihin liittyvää lainsäädäntöä on selkeytettävä.