Tekniikka perustuu lomittumiseksi kutsuttuun kvantti-ilmiöön, New Atlas kertoo. Kaksi hiukkasta tai kollektiivisesti käyttäytyvää hiukkasjoukkoa ovat tiloiltaan lomittuneita tai kietoutuneita (englanniksi entanglement) niin, että yhden hiukkasen tai joukon tila kertoo informaatiota myös jonkin toisen hiukkasen tai joukon tilasta. Ne voivat vieläpä sijaita hyvinkin kaukana toisistaan. Teoriassa ilmiön toimimisen kannalta etäisyydelle ei ole rajaa.

Tutkijat loivat siruille lomittuneet fotonit ja mittasivat niiden kvanttiominaisuuksia. Muutokset heijastuivat välittömästi fotonin pariin.

Tutkija Dan Llewellyn selitti, että teleportaatiodemonstraatiossa fotonin kvanttitilan siirtäminen samalla romahduttaa lomittumissiteen ja siirtää hiukkasen tilan vastaanottavalla sirulla olevaan hiukkaseen. Onnistumistarkkuus kokeessa oli 91 prosenttia.

Parhaimmillaan onnistuttiin sitomaan neljä fotonia toisiinsa. Lisäksi lomittuminen onnistuttiin siirtämään toisiin hiukkasiin, jolloin tilan muutos saatiin kulkemaan sellaiselle vastaanottajalle, joka ei ole koskaan ollut suoraan yhteydessä lähettävään hiukkaseen.

Tietoa on aiemmin saatu teleportattua ensin huoneen halki, sitten 100 kilometrin päähän ja lopulta satelliitin avulla 1200 kilometrin päähän. New Atlas kuitenkin huomioi, että kahden sirun välinen teleporttaaminen on hieno edistysaskel kvanttitietokoneen ja -laskennan kehittämisen kannalta.