Suuri osa internetin verkkojättien keräämästä ja tuottamasta datasta ei ole muodoltaan tarkasti määriteltyjä taulukoita. Pikemminkin verkkodatassa on kyse valtavasta, jatkuvasti kasvavasta virrasta erilaisia puolirakenteellisia ja rakenteettomia tietotyyppejä, kuten erilaisia tekstitiedostoja, kuvaa, ääntä ja videota.