Tietosuojavaltuutettu selvittää S-Pankissa tapahtunutta henkilötietoja koskenutta tietoturvaloukkausta. Tietosuojavaltuutetun toimisto tutkii