Windows 10 on ollut kiinnostukseen kohteena lukuisia kertoja. Microsoftin käyttöjärjestelmän on epäilty keräävän käyttäjistään myös tietoja, joita yhtiö ei tarvitse.

Alankomaalainen Dutch data protection agency (DPA) havaitsi vuonna 2017 Windows 10:n rikkovan paikallisia yksityisyyslakeja. Asia ratkaistiin yhteistyössä Microsoftin kanssa, ja käyttäjille tarjottiin enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa yksityisyyteensä viime vuoden huhtikuussa julkaistun päivityksen myötä.

Nyt DPA on havainnut uusia mahdollisia rikkomuksia. Se on tuonut huolensa kansalaisten oikeutta yksityisyyteen ja näiden tietosuojaa parantavan gdpr-asetuksen noudattamista valvovan viranomaisen tietoon. Tässä tapauksessa tuo viranomainen on Irish Data Protection Commission (DPC).

DPC:n tehtävä on tutkia, ovatko DPA:n esittämät huolet aiheellisia. Erityisesti DPA on huolissaan siitä, että Microsoftilla on oikeus kerätä tietoa Windowsin käyttäjistä, kunhan pyyntö käsitellä käyttäjätietoa on muotoiltu tietyllä tavalla.

DPA on havainnut Windows 10:n keräävän järjestelmän toimintaan liittyviä tietoja (diagnostics) sekä järjestelmän toimintaan liittymätöntä käyttäjätietoa (non-diagnostics). Nyt DPA haluaakin selvitettävän, tarjotaanko käyttäjille riittävästi ja riittävän selvää tietoa siitä, minkälaista dataa näistä kerätään.

DPA huomauttaa myös, että gdpr:n perusperiaate on minimoida käyttäjästä kerättävän tiedon määrä. Windows 10 pyytää asennusprosessin yhteydessä lupaa kerätä tietoja esimerkiksi kohdennettua mainontaa varten.

Näkövammaisia varten yhtiö on sisällyttänyt mukaan asennusprosessiin Cortana-puheavustajan, joka lukee asetusruutujen sisällöt käyttäjälle ääneen. Cortana esittää kuitenkin vihjailevia ehdotuksia käyttöehtoja hyväksyttäessä. Puheavustaja toteaa TechCrunchin mukaan muun muassa, että mikäli käyttöehtoja ei hyväksy, niin eipä muuten sitten tule Windowsiakaan.

Microsoftilta todetaan TechCrunchille, että se vastaa DPC:n esittämiin jatkokysymyksiin ja pyrkii ratkaisemaan mahdolliset esiin nousevat ongelmat yhteistyössä mahdollisimman pian.