Kyberuhkat kasvavat koko ajan ja niin tekee näiden uhkien torjuntaan erikoistuneiden asiantuntijoiden tarve. Tietomurtojen ja kyberhyökkäysten määrät kasvavat vuosi vuodelta. Identity Theft Resourcen mukaan maailmassa varastettiin vuonna 2017 noin 181 miljoonan henkilön yksityistiedot. Vuotta myöhemmin hakkereiden haltuun joutui 415 miljoonan ihmisen herkkiä tietoja, eikä kehitykselle näy loppua.

Tech Republicin haastattelussa Yhdysvaltain laivaston kyberturvan asiantuntija Travis Howard selostaa, miksi hänen mielestään yritysten kannattaa hankkia lisää tämän alan asiantuntemusta sotilashenkilöiltä.

"Ensinnäkin haluan tähdentää sitä, että esittämäni mielipiteet ovat omiani eivätkä ne kuvasta USA:n laivaston tai hallituksen kantoja. Mutta lopputulema on tämä: uhkat on otettava vakavasti yrityksissä. Niin tekee Yhdysvaltain kongressikin, jossa kyberturvan lainsäädäntöä kehitetään yli puoluerajojen", Howard sanoo.

Howard jakaa tietoturvan kahteen osaan, jossa kapeampi ja teknisempi kyberturva on osa informaation turvan kattavampaa sateenvarjoa. Loppupeleissä kummassakin on kysymys riskeistä ja niiden hallinnasta.

"Informaatioturvassa on kyse siitä, kenelle riskit kuuluvat ja kenen tehtävä on joko hyväksyä tietyn tasoiset riskit tai hallita ja pienentää niitä. Sotilaat ovat jo töissään tottuneet arvioimaan riskejä ja mielestäni varsinkin vanhemmat esiupseerit on koulutettu niiden hallintaan. He voisivat tuoda uusia näkemyksiä yrityksiin aina johtokuntia myöten."

Upseereilta täsmäapua hallitusten kokouksiin

Howard huomauttaa myös siitä, että sotilaat ymmärtävät erityisen hyvin teknologiaa, josta riskinhallinnassakin on usein kyse.

"Esimerkiksi minulla on laivastotausta, ja laivat ovat erittäin mutkikkaita ja teknisiä aseita kaikkine mekaanisine ja elektronisine järjestelmineen. Merellä palvelevan henkilöstön pitää tehtävästä riippumatta ymmärtää teknologioiden lisäksi erilaisia järjestelmiä ja niiden yhteensopivuuksia."

Omalta kohdaltaan Howard sanoo, että vaikka hänellä on siviilipuolen MBA-tutkinto, hän on elänyt sotilaselämän kuplassa niin pitkään, että yksityisen sektorin ongelmat eivät ole niitä kaikkein tutuimpia. Mutta sekä hänellä että monilla hänen tuntemillaan muilla upseereilla on aito kiinnostus informaation suojaa kohtaan.

"Suuryrityksissä on paljon eri tyyppisiä ja eri tasoilla työskenteleviä it-konsultteja. Yhä useammalla heistä on sotilastausta ja nämä konsultit toimivat yhdessä yritysten tietoturvajohtajien (cio, chief information officer) kanssa. Monissa yrityksissä kokeneet CIO:t ovat itsekin hallitusten jäseniä."

Howardin mielestä nämä uuden tyyppiset upseeritaustaiset konsultit kykenevät auttamaan sekä yritysten johtoryhmiä että hallituksia kyberturvaan liittyvissä asioissa.

"Eikä neuvonantajien tarvitse lentää joka kuukausi hallitusten pitkiin kokouksiin. He voivat osallistua kyberturvaan liittyviin keskusteluihin vaikkapa videoneuvotteluiden kautta. Nykyteknologioilla vain taivas on rajana", Howard maalailee.

Digiloikka tekee konepajoista teknokonserneja

Tietoturvassa, kuten muillakin it:n osa-alueilla, ongelmana on pula osaajista. Travis Howardin yrityksissä on myös osaajapulan takia alettu hyödyntää juuri sotilastaustaisten henkilöiden kokemusta riskinhallinnassa ja kyberturvan johtamisessa.

Kaikkialla liike-elämässä etenevä digitalisaatio kasvattaa tietoturvan uhkia.

"Yritykset eivät pidä itseään enää pelkkinä tuotteita valmistavina konepajoina, vaan teknologiayrityksinä. Tässäkin digitalisaation merkitys näkyy, ja sen myötä myös informaation kasvaneet riskit. On hyvä, että datan turvaamisen tärkeys on alettu ymmärtää paremmin, sillä data ja muu aineeton omaisuus ovat yritysten arvokkainta varallisuutta", Howard pohtii.