Viime vuoden joulukuussa havaittiin, että Trafin uudesta verkkopalvelusta sai haettua suomalaisten henkilötietoja tarpeettoman laajasti. Palvelun varsinainen tarkoitus oli tarjota tietoja kuljettajan ajo-oikeudesta. Trafi painoi paniikkinappulaa ja otti kaikki sähköiset asiointipalvelunsa pois käytöstä varmistaakseen kuljettajatiedot-palvelun sulkeutumisen asian selvittelyn ajaksi.

Ongelmaa ja sen syitä on selvitetty siitä lähtien. Selvitystyötä on tehnyt Trafin perillinen, viime vuodenvaihteessa aloittanut Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Virastossa tehty selvitystyö on koostunut useasta vaiheesta vuoden 2019 aikana. Ensimmäinen väliraportti valmistui toukokuussa, toinen syyskuussa. Nyt on saatu valmiiksi loppuraportti, jonka yksityiskohdista liikenne- ja viestintäministeriön tiedote ei kerro oikeastaan mitään.

”Mittava sähköisten palveluiden läpikäynti on luonut uutta ajattelua ja konkreettisen mallin palveluiden elinkaaren hallinnalle tietoturvan ja tietosuojan osalta. Jatkossa liikenteen ja viestinnän sähköisiä palveluita toteutetaan aiempaa yhdenmukaisemmin periaattein”, Traficomin pääjohtaja Kirsi Karlamaa sanoo tiedotteessa.

Hän painottaa, että ymmärryksen tietosuojasta, tietoturvasta ja riskienhallinnasta tulee kuulua jokaisen virkamiehen perusosaamiseen.

”Traficomin palveluiden ja toimintatapojen kehittäminen jatkuu osana viraston normaalia toimintaa. On tärkeää, että nyt tehdyn työn tuloksia hyödynnetään laajasti sekä Traficomissa että koko valtionhallinnossa. Kansalaisten tietosuojasta ei saa antaa tuumaakaan periksi”, liikenne- ja viestintäministeriön Tieto-osaston ylijohtaja Laura Vilkkonen puolestaan toteaa.