Tietosuojavaltuutettu on todennut ruotsalaisen sijoituspalveluja tarjoavan yrityksen rikkoneen tietosuoja-asetusta. Yritys pyysi asiakkaitaan välittämään henkilöllisyyden varmistamiseen liittyviä tietoja postitse, vaikka sillä oli käytössä tarkoitukseen soveltuva digitaalinen kanava.