Televisiografiikan tuotantoprosessi on näihin päiviin asti ollut hidasta siihen nähden, miten nopeasykliseksi maailma on muuttunut. Työ on vaatinut yksittäisiltä tekijöiltä kokonaisvaltaista osaamista. Suomalainen Softpix haluaa nyt muuttaa asian.