Opettajien suurimmat tietotekniikkataitojen puutteet liittyvät ohjelmoinnin taitoihin, jotka on sisällytetty uuteen opetussuunnitelmaan, paljastuu Digiajan peruskoulu -hankkeen alustavista tuloksista.

Tulosten mukaan opettajat ja oppilaat hallitsevat parhaiten digitaalisen viestinnän ja verkostoitumisen. Opettajat hallitsevat myös toimistosovellukset, oppilaat puolestaan oman sisällön tuotannon ja jakamisen, kertoo Turun yliopiston tiedote.

Valtioneuvoston kanslian rahoittamassa Digiajan peruskoulu -hanke on Tampereen yliopiston Trim-keskuksen ja Turun yliopiston Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen (Ruse) yhteishanke. Rusessa kehitetyn ict-taitotestin avulla testattiin oppilaiden ja opettajien tieto- ja viestintäteknologiataitojen hallintaa.

Tulosten mukaan nuoret hallitsevat opettajia huomattavasti paremmin oman sisällön tuotannon ja jakamisen, eli käytännössä esimerkiksi äänen- ja videonkäsittelyn. Laitteistojen peruskäytön aikuiset hallitsevat selvästi yhdeksäsluokkalaisia paremmin.

Opettajatestiin sisältyneen itsearviointiosuuden mukaan digiaiheista täydennyskoulutusta on tarjottu lähinnä työvälineohjelmistoihin liittyen. Sen sijaan sovelluksiin, ohjelmointiin, pilvipalveluihin tai omien tuotosten julkaisemiseen liittyvää koulutusta on opettajille tarjottu varsin vähän. Juuri näitä opettajat toivovat kaikkien eniten.

Miesopettajien testimenestys ja itsearviot omasta osaamisesta ovat merkitsevästi naisia paremmat ja he ovat myös saaneet enemmän digitaidoissa täydennyskoulutusta. Nuorten opettajien osaaminen on vanhempia parempaa ja he ovat myös saaneet enemmän koulutusta digiasioissa.

Yhdeksäsluokkalaisten yleiseen suoriutumiseen sukupuoli ei aikuisten tapaan vaikuta. Tytöt ovat kuitenkin poikia osaavampia koulutyöhön liittyvissä osa-alueissa kuten tiedonhaussa ja viestinnässä. Pojat hallitsevat tyttöjä paremmin teknistä osaamista vaativat osa-alueet kuten ohjelmoinnin ja tietokannat.

Lähde: Tekniikka & Talous, Eeva Törmänen