Tanskalaisen yliopiston tutkijoiden mukaan internet ei tee ihmisistä paskiaisia, vaan antaa jo valmiiksi paskamaisille ihmisille tilaisuuden kailottaa törkeyksiä suuremmalle kuulijakunnalle,

kertoo.

Aarhusin yliopiston tutkijat halusivat selvittää, miksi ihmiset yleisesti ottaen kokevat verkkoympäristön vihamielisemmäksi kuin verkon ulkopuoliset vuorovaikutustilanteet. He tekivät Yhdysvalloissa ja Tanskassa kyselyitä ja ihmisten tarkkailemiseen perustuvia tutkimuksia.

Ryhmä testasi oletusta, että ongelmia syntyisi persoonattomassa verkkoympäristössä enemmän, koska ihmislaji on sopeutunut paremminkin kasvokkain tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Ajatus on, että ihmiset, jotka olisivat ystävällisempiä toisilleen kasvokkain, saattavat olla taipuvaisempia ilkeilemään toisille verkossa, kun käyttäjät esiintyvät siellä pseudonyymeillä. Tämän oletuksen puolesta tutkimustulokset löisivät vain vähän todistusaineistoa.

Sen sijaan näytti paremminkin siltä, että verkkovuorovaikutus heijastelee pitkälti ihmisen offline-käyttäytymistä: samat ihmiset ovat alttiita aggressiiviselle ja statuksen tavoitteluun tähtäävälle käytökselle sekä verkossa että sen ulkopuolella. Ja sellainen käytös on yhtä epämiellyttävää kasvokkain kuin pseudonyymiltäkin kuultuna.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että vähemmän vihamieliset ihmiset eivät yksinkertaisesti ole yhtä kiinnostuneita keskustelemaan politiikasta internetissä.

Tulokset olivat samankaltaisia sekä Yhdysvalloissa että Tanskassa, vaikka näissä maissa on hyvin erilaiset poliittiset kulttuurit.

Tutkimuksen tulokset on julkaistu American Political Science Review -lehdessä.

artikkelista on luettavissa ilmaiseksi verkossa.