Valeuutisista sekä robotti- ja valekäyttäjistä sosiaalisessa mediassa puhutaan paljon. Robottien ja valetilien erottaminen aidoista sisällön perusteella voi olla vaikeaa.

Ratkaisuksi tähän ongelmaan tietojenkäsittelytieteilijät Emilio Ferrara ja Iacopo Pozzana Etelä-Kalifornian yliopistosta (USC) kehittivät algoritmin. New Scientistin mukaan tämä ohjelma löysi joitakin hienovaraisia eroja ja yhden hieman selvemmänkin eron ihmis- ja robottikäyttäjien ulosannista Twitterissä.

Eroista suurin koski toisten käyttäjien twiitteihin vastaamista: ihmiset olivat jopa 4–5 kertaa innokkaampia kommentoimaan toisille.

Ihmisten innokkuus kommentointiin kuitenkin laski jo yhden tunnin mittaan, siinä missä robotit jatkoivat täsmälleen samalla innolla koko ajan. Lisäksi osa Twitter-roboteista kavalsi itsensä alkeellisen suunnitteluvirheen seurauksena: ne kun julkaisivat uutta sisältöä 30 tai 60 minuutin vakiovälein.

Tutkimuksen aineisto koostui 8,4 miljoonasta ihmisen kirjoittamasta twiitistä 3500 tililtä sekä 3,4 miljoonasta twiitistä 5000 robottitililtä. Tilien luokittelun aitoihin ja robotteihin tekivät ihmiset.

Kun nämä tiedot kerrottiin olemassa olevalle robotteja tunnistavalle tekoälylle, sen teho parani ”huomattavasti”.

New Scientist mainitsee yhtenä tutkimuksen rajoitteista sen, että lähdeaineisto oli kolme vuotta vanhaa. Tässä ajassa keskustelurobottien taso on kaikella todennäköisyydellä parantunut jonkin verran.

Arvailtavaksi jää myös se, millä tavoin Ferraran ja Pozzanan julkaisemat tulokset vaikuttavat keskustelurobottien kehittämiseen tulevaisuudessa.