Ict-tukkuri Also teetti tutkimuksen, jolla selvitettiin suomalaisten työssäkäyvien näkemyksiä vapaudesta valita oma työkoneensa. Tutkimuksen mukaan yli puolet työssäkäyvistä kokee valinnanvapauden vaikuttavan positiivisesti tehokkuuteen ja moniin muihinkin pehmeisiin tekijöihin. Erityisesti näkemys korostuu alle 28-vuotiaissa, joiden joukosta näin kokee peräti 68 prosenttia.