Työntekijöiden mukaan pelialan jätti Activision Blizzard on polkenut heidän oikeuksiaan estämällä heitä puhumasta työpaikan rikkomuksista. Pc Gamer kertoo työntekijöiden tehneen asiasta Yhdysvalloissa valituksen yhdessä ammattiliiton kanssa.

Työntekijät sanovat työsuojeluasioista vastaavalle lautakunnalle tekemässään valituksessa, että pelistudio- ja julkaisija on pelotellut, kytännyt ja tentannut työntekijöitä, jotta nämä eivät keskustelisi keskenään työoloistaan. Myös yhtiön ohjeistus sosiaalisessa mediassa työpaikasta puhumisesta on koettu epämääräiseksi ja laajaksi eli ongelmaksi sananvapauden kannalta.

Yksi kielletyistä keskustelunaiheista on ollut heinäkuussa yhtiötä vastaan tehty oikeusjuttu työpaikalla tapahtuneista häirintätapauksista.

Valituksen tehnyt ryhmittymä kutsuu itseään nimellä A Better ABK, joka viittaa työnantajaan eli Activision Blizzard Kingiin. Valituksen laatimisessa oli apuna ammattiliitto Communications Workers of America. ABK ei ole ilmoittanut aikeista muodostaa oma ammattiliiton osastonsa CWA:n alaisuuteen, mutta se on mahdollista tulevaisuudessa.

Vice-julkaisulle puhunut työntekijä arvioi, että ylin johto saattaisi yrittää savustaa pihalle työntekijöitä, jotka ovat puhuneet Activision Blizzardin epäkohdista.