Tietosuojavaltuutetun toimisto kertoo selvittäneensä sijaintitietotoiminnon käyttöä kuntasektorin ja valtionhallinnon työntekijöiden tietokoneissa. Selvitys lähti liikkeelle Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tekemästä tietoturvaloukkausilmoituksesta.