Syksyllä kymmenen vuotta täyttävä type­script on Microsoftin luoma avoimen lähdekoodin ohjelmointikieli, jolla on läheinen suhde javascript-kieleen. Se sisältää javascript-kielen määritykset sellaisenaan, mutta lisää päälle muuttujatyypit sekä abstraktien luokkien ja rajapintojen tuet. Kiinnostavia ominaisuuksia ovat tyyppiunionit, vaihtoehtoiset muuttujatyypit ja geneeristen luokkien kuvaukset.