Kesäkuun puolen välin jälkeen suomalaisen kännykkäliittymän käyttäjä voi soitella ja surffata EU-maiden alueella varsin huoletta. Verkkovierailu- eli roaming-maksujen poistaminen ei kuitenkaan tarkoita, että puhelinta voisi käyttää ulkomailla aivan kuten kotimaassa. Muutos tulee voimaan ETA-maissa eli Norjassa, Islannissa ja Liechtensteinissa hieman myöhemmin, joten ainakaan ihan vielä ei kannata surffailla noissa maissa aivan rennoin rantein.

1. Mikä muuttuu?

Matkapuhelinta voi käyttää kotimaan hinnoilla kaikissa EU- ja myöhemmin myös ETA-maissa. Puheluista ja tekstiviesteistä lisämaksuja ei peritä, kun liittymää käytetään tavanomaisen matkailun tarpeisiin. Nettisurffaus ja muu mobiilidatan käyttö saattaa silti yhä olla rajoitettua ulkomailla, vaikka kotimaassa mobiilidataa voisi käyttää rajattomasti.

2. Ketä päätös koskee?

EU-maasta hankitun kännykkäliittymän haltijoita.

3. Millainen liittymän pitää olla?

Matkapuhelinliittymä. Ei ole merkitystä, onko liittymä hankittu ennen tai jälkeen muutosta. Jos kyseessä on Suomessa yleisimmin käytetty niin sanottu pakettiliittymä, johon sisältyy iso määrä tai rajattomasti dataa, on ilmaista roaming-dataa tarjottava EU:n määrittelemän laskukaavan mukaan.

4. Voinko tilata liittymän mistä tahansa?

Liittymän täytyy olla hankittu kotimaasta. Sen lisäksi on edelleen mahdollista ostaa ulkomailla paikallinen prepaid-liittymä, joka ei tietenkään toimi kotimaan hinnoilla.

5. Vaikuttaako muutos liittymien hintoihin?

Sitä on liian aikaista sanoa. Operaattorit ovat haluttomia ottamaan asiaan vielä kantaa, eivätkä viranomaiset halua puuttua hinnoitteluun sen enempää kuin lainsäädäntö edellyttää, koska yhtenä syynä poikkeuksellisen halpaan mobiilidataan Suomessa pidetään juuri kolmen operaattorin tiukkaa kilpailua. Pitkällä aikavälillä liittymien hintojen ei odoteta muuttuvan kalliimmiksi, mutta murrosvaiheessa kaikki on mahdollista.

6. Onko operaattoreiden välillä eroa?

Operaattorit voivat paketoida ja hinnoitella liittymiään vapaasti. On mahdollista, että liittymät eroavat siinä, miten paljon mobilidataa voi ulkomailla käyttää kotimaan hinnoilla. Viranomaisten määrittelemä minimi määräytyy viereisen sivun taulukon mukaisesti, mutta esimerkiksi Telia on uusissa liittymissään asettanut rajan 10–15 gigatavuun, mikä on enemmän kuin vaaditaan. DNA ja Elisa eivät suostuneet kertomaan Mikrobitille tulevista muutoksistaan.

7. Jos asun osan vuotta Espanjassa, voinko käyttää mobiilidataa Suomen hinnoilla?

Et. EU-asetus koskee vain tilanteita, joissa oleskelet lyhytaikaisesti tai matkustat väliaikaisesti EU-maassa, ei tilanteita, joissa matkustat samaan paikkaan jatkuvasti tai vietät siellä pitkiä aikoja kerrallaan. On vielä koettelematta, missä rajat kulkevat ja mitä sanktioita väärinkäytöstä seuraa. Operaattori seuraa tilannetta neljän kuukauden ajanjaksolla, ja jos sinä aikana käytät liittymääsi enemmän muualla kuin kotimaassa, saattaa operaattori pyytää siitä selvitystä. Jos tilanne jatkuu, operaattori voi alkaa laskuttaa datan käytöstä. Maksu ei saa silti olla enemmän kuin 4 senttiä minuutissa puheluista, 1,24 senttiä tekstiviestiltä ja 9,55 euroa gigatavusta mobiilidataa.

8. Koskeeko muutos myös puheluita ja tekstiviestejä?

Kyllä. Molemmat toimivat kotimaan hinnoilla toisesta EU/ETA-maasta kotimaahan ja kahdesta EU/ETA-maasta toiseen, vaikka kumpikaan ei ole soittajan kotimaa.

9. Voiko mobiilidataa käyttää muissa EU-maissa rajattomasti?

Ei voi, vaikka hankkeen sloganina onkin ollut ”Roam like at home”. Jos liittymässä on rajaton mobiilidata kotimaassa, voi dataa käyttää toisissa EU-maissa ”kohtuullisessa määrin”. Operaattorit voivat myydä liittymiä myös suuremmalla datakiintiöllä. Ylittyvä datamäärä saa maksaa enintään säännellyn tukkuhinnan, tällä hetkellä 7,7 euroa gigatavulta. Tukkuhinta alenee vuosittain niin, että 2022 se on on enää 2,5 euroa gigalta. Kuluttajille tukkuhintaan lisätään arvonlisävero.

10. Mikä on ”kohtuullinen määrä” mobiilidataa?

Kohtuullinen käyttö määräytyy EU:ssa säädetyllä laskentakaavalla. Siinä huomioidaan liittymäpaketin kuukausihinta ja voimassa olevat tukkuhintakatot. Käytännössä esimerkiksi 30 euroa kuukaudessa maksavalla ja kotimaassa datakatottomalla liittymällä pitää sallia noin 8 gigatavua lisämaksutonta dataa verkkovierailussa kuukautta kohti.

EU on laatinut kohtuulliselle käytölle kaavan. Siinä liittymäpaketin arvonlisäveroton kuukausihinta (esim. 30 euroa) jaetaan voimassa olevalla tukkuhintakatolla (7,7 euroa gigatavulta vuonna 2017). Tulos kerrotaan kahdella. Hinta lasketaan kulloisenkin todellisen kuukausihinnan mukaan. Esimerkiksi (30 / 7,7) × 2 = 7,79 gigatavua kuukaudessa.

Lisämaksuja ei peritä, kun liittymää käytetään tavanomaisen matkailun tarpeisiin kohtuullisessa määrin.

Tukkutason enimmäishinnat alenevat vuosittain, jolloin myös kohtuullisen käytön määrä kasvaa tai tulee halvemmaksi, riippuen miltä kantilta asiaa haluaa ajatella.

Tällä kaavalla vuonna 2022 ilman arvonlisäveroa 30 euron hintaisella liittymällä voisi datailla 24 gigatavua kuukaudessa kotimaan hinnoilla. Kaava tavallaan kompensoi mahdollista hintojen nousua, koska samalla ”ilmaiseksi” sallitun datan määrä kasvaa suuremmaksi.

Muutoksesta neuvotellessa tavoitteena on ollut rajaton mobiilidatan käyttö kaikissa EU-maissa. Markkinoiden toivotaan edelleen kehittyvän siihen suuntaan. Tällä hetkellä se ei kuitenkaan näytä Suomessa todennäköiseltä, koska operaattoreille koituu verkkovierailun tarjoamisesta edelleen kustannuksia operaattoreiden välisten tukkukustannusten vuoksi. Mikään ei silti estä tarjoamasta rajatonta mobiilidataa myös muissa EU-maissa, jos operaattori haluaa käyttää sitä kilpailuetuna.

Säädöksiin on jätetty operaattoreille mahdollisuus hakea Viestintävirastolta oikeutta periä erillistä lisämaksua sellaisissa tilanteissa, joissa lisämaksuttoman verkkovierailun tarjoaminen johtaisi tappioihin.

11. Mitä tapahtuu, jos käyttää mobiilidataa liittymän kiintiötä enemmän?

Puhelimeen tulee varoitus, kun datakiintiö on täyttymässä. Kiintiön ylittämisen jälkeen ylimenevästä osuudesta laskutetaan liittymän ehtojen ja hinnaston mukaisesti. Ylimenevä data ei saa maksaa enempää kuin säännelty tukkuhinta, joka on tällä hetkellä 7,7 euroa gigatavulta, arvonlisäveron kanssa 9,55 euroa.

12. Millaisia sovelluksia voin käyttää?

Siihen viranomaiset eivät puutu. Data voi yhtä hyvin olla sosiaalista mediaa, videoita, puhetta, ääntä, www-sivuja kuin karttatietoa navigoidessa.

Tilastojen mukaan viime vuonna käytettiin mobiilidataa keskimäärin 16 gigatavua kuukaudessa käyttäjää kohden.

13. Kannattaako pitää roaming-esto päällä puhelimessa?

Vain jos haluaa olla ehdottoman varma, ettei tule mitään lisämaksuja. Tosin silloin yhteydet pysyvät poikki, sillä jatkossakin mobiilidata on ulkomailla ”roaming-dataa”. Siksi roaming-esto kannattaa ottaa pois päältä sekä puhelimesta että liittymästä, jos aikoo käyttää mobiilidataa Euroopassa ”ilmaiseksi”. Puhelimesta esto on helppo laittaa päälle siinä vaiheessa, kun kiintiö on täyttymässä.

Tietojen hankinnassa auttoivat neuvotteleva virkamies Sini Wirén liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä apulaisjohtaja Petri Makkonen Viestintävirastosta.